Què és una mare de dia?

 

Definicions del que és una mare de dia n’hi ha moltes, tantes com a mares de dia hi pugui haver. Hi dedico aquí tot un espai a explicar-vos la meva definició pròpia, pel que alguns aspectes potser divergeixen d’altres Mares de Dia. L’essència però, es/ens manté sempre.

Es tracta de professionals de l’Educació que acullen a casa seva un nombre reduït d’infants (entre 3 i 5, depenent de les edats i l’espai) per a oferir, tant als pares com als infants, una altra opció a banda de les escoles bressol i altres cuidadors, afavorint una conciliació familiar-laboral real, on rebre una atenció i tracte individualitzat.

Aquesta petita ràtio em permet oferir una atenció personalitzada a l’infant en tots els àmbits (menjar, ritmes, interessos, particularitats..). L’infant governa el seu propi temps, ell decideix què fer, com i quan.

La casa ha d’estar adaptada per als infants en mesures de seguretat, higiene, joc i descans. Actualment em baso tant en les recomanacions de les diferents associacions de mares de dia com en la Llei Foral de Navarra, que és la única comunitat autònoma Espanyola on existeix una regularització. A altres països com Anglaterra, França o Alemanya, la Mare de Dia és també una figura reconeguda.

Per què ens anomenem Mares de dia? aquest concepte defineix la nostra relació amb l’infant, més enllà d’un espai educatiu, és un entorn familiar en tant que estan en una casa. És una relació, un vincle de seguretat entre nosaltres i els infants que faci que aquests se sentin com a casa seva.

La família hi juga un paper molt, molt, important en una Mare de dia, doncs és aquesta qui pren les decisions i la mare de dia qui les porta a terme. Així mateix, es permet sempre que es vulgui, la presència a l’espai de la família per a gaudir conjuntament.